ESPAI MINERIA - INTERVENCIÓ SOBRE UNA MITGERA

 

 

"L" Mòdul - Exposició Premis AJAC XI

 

 

La font d’Arrecife - Lanzarote Music Factory

 

 

 

Desperta! Lladorre

 

 

Detroit’s Creative Wall

 

 

Rehabitar un aqüeducte - Youth Hostel a Torre Baró

 

 

 

 

Condicions Temporals - Plaça i Mercat de Pere San

 

 

 

My Balcony

 

 

 

Functional Landart - Mirador al delta del Besòs

 

ADRIÀ MARRASÉ HIDALGO

ARCHITECTURE

DESIGN

ABOUT

ARCHITECTURE

DESIGN

ABOUT